2006-04-03

பாட்டுக் கேட்க வா...

இன்றைய பாடல் கானா உலகநாதனின்

வாழமீனுக்கும்....

....கல்யாணாமாம் கல்யாணம்....


சித்திரம் பேசுதடி திரைப்படப்பாடல்.

1 comment:

Anonymous said...

எனக்கும் வாள மீன் சாங்க் ரொம்ப பிடிக்கும்.யெல்லொருக்கும் சிபாரிசி செய்வென். பீட்,டுயுன் எல்லாமெ சுப்பர்.
னன்றி
மனு