2006-07-14

கணித்தமிழ்த்தேனீ உமர்தம்பி!

உமருக்கு அஞ்சலி பதிவுகள்:

விரிவான என் பதிவு:
கணித்தமிழர் உமர்தம்பி -வலைஞன்


உமர் தொடர்பான பிறபதிவுகள்:

யுனிகோடு உமர் அவர்களின் மறைவு -முஃப்தி

உமர் தம்பி - தமிழ்க் கணிமைக் கொடையாளர் -காசி

தேனி உமருக்கு அஞ்சலி -மதிகந்தசாமி

உமர் தம்பி -வாசன்

யுனிகோடு உமர் அவர்களின் மறைவு -அதிரைக்காரன்

'THEENE.eot' உமர் மறைவு -தேசிகன்

திரு. உமர் மரணம் -க்ருபா

யுனிகோட் உமர் தம்பி மரணம் -அபூ முஹை

நண்பர் உமர் மறைவு -வெங்கட்

அஞ்சலி தேனி உமர் -பரி

அஞ்சலி தேனி உமர் -டுபுக்கு

உமர் தம்பி மறைவு -முகுந்த்

Deep Condolences -பிரகாஷ்

'தேனீ' உமர் மறைவு - கேட்டவற்றைப் பகிர்ந்துகொள்கிறேன்.-ஆசாத்

உமர் -சுரேஷ்

e-வீதியில்: யுனிகோடு உமர் அவர்களின் மறைவு -மா.சிவகுமார்

உமருக்கு அஞ்சலி -மணியன்

தமிழ் வலையுலகின் இழப்பு 'தேனீ உமர் தம்பி' -இறை நேசன்

Tiru. Umarthambi - sad news -ஒருங்குறி வலைக்குழுமம்

Tiru. Umarthambi - sad news -தமிழ்மணம் வலைக்குழுமம்

'யூனிகோட்' உமர்தம்பி மரணமடைந்தார்கள் -அதிரை இணையம்