2005-10-31

தீபங்கள் ஒளிர்கின்றன.

தீபங்கள் ஒளிர்கின்றன.

குண்டு வெடிப்புகள

ரயில் விபத்துகள்

பட்டாசு விபத்துகள்

வெள்ளம், புயல், சூறாவளிகள்

உடலை விட்டகற்றிய

சில உயிர்களின் இறுதி தீபங்களும்.

No comments: