2005-01-12

மட விவகாரங்கள்

இரவு எட்டுமணி செய்தியில் சன் டிவி காட்டிய ஜெயேந்திரர் வீடியோ காட்சிகள் ஜெயேந்திர விஜயேந்திர மோதல் செய்திகளை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வெளியிடப் பட்டது?

1 comment:

Kangs(கங்கா) said...

நான் சன் TV பார்ப்பதில்லை, அதணால் எதைக் காட்டினார்கள் என்று தெரிய வில்லை