2005-02-02

வலை அலங்காரம்

இன்று அதிக நேரம் இந்த வலைப்பதிவை தமிழ்ப் படுத்துதலுக்காக செலவிட வேண்டியதாகிவிட்டது. நினைத்திருந்த பதிவுகளை இன்று இட முடியவில்லை. முடிந்தவரை தமிழ்ப் படுத்தி விட்டேன். இது தொடர்பாகவும் மறுமொழிக்காகவும் மன்றத்திற்காக எழுதி காசியின் வலைப்பதிவில் நான் கேட்ட ஒரு தகவல்-

சுரதாவின் செயலியை இணைத்து சில நண்பர்கள் மறுமொழிக்கான பெட்டியை அமைத்துள்ளனர். அதை பலமுறை முயன்று பார்த்தும் சரியாக வரவில்லை. blogger template-ல் இதற்காக சேர்க்க வேண்டிய நிரல்களை முழுவதும் யாராவது தந்தால் நல்லது.

No comments: