2006-09-16

கொஞ்சம் லிப்ட் கிடைக்குமா?

தேன்கூடுபோட்டி - செப்டம்பர் 2006

கொஞ்சம் லிப்ட்
கிடைக்குமா?
சாலையோரமாய்
அல்ல
வாழ்க்கையோரமாய்
காத்திருந்தேன்.

ஏற்றிவிட்ட ஏணியை
எட்டி உதைக்கும் கூட்டம்
பெருகிவிட்ட காலத்தில்
ஏணிகள் அஞ்சுவது
இயற்கைதான்.

தன்னம்பிக்கை எனும்
தளரா உறுதி கூட
ஏணியாக ஏற்றிவிடும்...

தாமதமாய்
தானுணர்ந்து
ஏறுகிறேன்
வாழ்க்கையெனும்
ஏறுபாதையில்...

எட்டாத தூரத்தில் சிகரம்
எட்டுமென்ற நம்பிக்கை
எனக்குரம்...

-வலைஞன்


வகை: கவிதை.

2 comments:

முரட்டுக்காளை said...

கவிதை வாசித்தேன். அருமை. ஒற்றை வரியில் சொல்வதானால், இங்கே...

newsintamil said...

நன்றி.

உங்கள் ஒற்றைவரி விமர்சனங்களும் அருமை